96,6 millioner kroner til ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen tildeles 96,6 millioner kroner av forventet spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS.

Forskuddet utbetales i januar 2018 og trekkes fra den totale andelen ExtraStiftelsen får etter Norsk Tippings generalforsamling i april 2018.

– Helse- og rehabiliteringsorganisasjonene er en svært viktig del av frivilligheten i Norge. Regjeringen bidrar med dette til at ExtraStiftelsen kan realisere gode prosjekter innen fysisk og psykisk helse i hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Tildelingen ble besluttet av Kongen i statsråd.

Bakgrunn

6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tippng skal tilfalle helse- og rehabiliteringsformål gjennom ExtraStiftelsen. ExtraStiftelsen får hvert år i januar tildelt 4/12 av forventet beløp, og for 2018 utgjør dette forskuddet 96,6 mill. kroner.

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. 

Til toppen