Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

9,8 millioner kroner til Agder-kommuner etter flommen i 2017

Flommen på Sørlandet høsten 2017 førte til skader på offentlig infrastruktur i flere kommuner. Kommunene Froland, Songdalen og Vennesla får nå tildelt til sammen 9,8 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i kompensasjon for kostnadene.

– Storsamfunnet skal stille opp når kommuner får store skader som følge av naturhendelser. Slik unngår vi at utgiftene etter flommen ikke går ut over innbyggernes tjenestetilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Departementet har vedtatt å tildele 6,4 millioner kroner til Songdalen kommune, 2,6 millioner kroner til Vennesla kommune og 0,8 millioner kroner til Froland kommune.

Kompensasjonen skal bidra til å dekke kommunenes kostnader i akuttfasen under flommen, og opprydning i etterkant. I tillegg har kommunene fått tilskudd til gjenoppbygging av skadet infrastruktur.

Tidligere har kommunene Birkenes og Marnardal mottatt 2,7 millioner kroner etter flommen i 2017. Det er dermed betalt ut til sammen 12,6 millioner kroner. Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen