994 000 kroner til Hægebostad kommune etter Synne

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ekstremværet "Synne" i desember førte 2015 til omfattende skader på infrastruktur i Hægebostad kommune i Vest-Agder. Kommunen får nå tildelt 994 500 kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kompensasjon for kostnadene.

- Når kommuner rammes av store naturhendelser skal resten av landet stille opp. Det er viktig at innbyggernes tjenestetilbud ikke rammes når kommuner får store utgifter til opprydning og gjenoppbygging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innvilget 994 500 kroner i kompensasjon, etter søknad fra Hægebostad kommune. Kompensasjonen skal bidra til å dekke kostnader til opprensking og gjenoppbygging i akuttfasen, i tillegg til å fjerne løsmasser fra elva Lygna.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00