Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 27. juni

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. juni 2014.

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. juni 2014,  9. juli 2014 eller ved skriftlig prosedyre før sommerferien.

Se også:

Til toppen