Almanakk for mattrygghet i EU

Det tyske Føderale Institutt for risikovurdering har utgitt en ny utgave av almanakk for mattrygghet i EU (EU Food Safety Almanac). Almanakken gir oversiktlig informasjon om mattrygghetsforvaltningen i EU, EØS og naboland.

Det tyske Føderale Institutt for risikovurdering har utgitt en ny utgave av almanakk for mattrygghet i EU (EU Food Safety Almanac). Almanakken gir oversiktlig informasjon om mattrygghetsforvaltningen i EU, EØS og naboland.  

Forside EU Food Safety Almanac  

Det tyske Føderale Institutt for risikovurdering har utgitt en ny utgave av almanakk for mattrygghet i EU (EU Food Safety Almanac). Almanakken gir enkel og oversiktlig informasjon om mattrygghetsforvaltningen i EU, EØS og naboland. Etter en innledende presentasjon av sentrale EU-institusjoner, følger landsoversiktene. Omtalen av hvert land begynner med en hierarkisk oversikt over myndigheter, en kort omtale av sentrale nasjonale regler på matområdet og institusjoner på nasjonalt nivå.

Det tyske Føderale Institutt for risikovurdering har stått for sammenstillingen av opplysningene. Nasjonale kontaktpunkter i EU-/EØS-landene for EUs vitenskapskomite for mattrygghet (EFSA) har bistått med informasjon. Norges kontaktpunkt for EFSA –Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har også bidratt. Almanakken er ajourført per høst 2013.

Målgrupper for almanakken spenner fra menigmann til politikere og næringslivet.

Til toppen