Alta kommune vinner Statens bymiljøpris 2014

Statens bymiljøpris 2014 tildeles Alta kommune for arbeidet med å etablere sykkelbyen Alta. Kommunen har stimulert til et sterkt engasjement i befolkningen, blant politikerne og i kommunens administrasjon for sykling året rundt.

- Jeg vil gratulere Alta kommune og ordfører Laila Davidsen med Bymiljøprisen. Sykkelbyprosjektet i Alta er imponerende og et godt eksempel på hvordan små og store byer kan ta miljøansvar. Jeg håper prisen vil motivere kommunen til nye miljøprosjekter og stimulere andre til å følge Alta sitt eksempel, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tema for årets bymiljøpris har vært bymiljø og helse. Juryleder Peter Butenschøn viser til at Alta kommune har jobbet aktivt og systematisk for å fremme bruk av sykkel.

- Sykkelbyprosjektet i Alta har vist en imponerende vilje til å motivere ulike befolknings- og aldersgrupper til å ta sykkelen i bruk året gjennom, og har gjort sykkelbyen Alta til noe folk er stolt av, sier Butenschøn.

De tre finalistene Alta, Stavanger og Trondheim har alle gitt innovative og spennende bidrag til sunnere bymiljøer. De har rettet søkelyset mot sammenhengene mellom fysisk planlegging og folkehelse og søkt nye veier for å oppnå klart målbare resultater.

Juryen gir honnør til alle tre kommuner for entusiastiske prosjekter og prosesser.

Alta skiller seg likevel ut. Med et ganske krevende utgangspunkt langt nord, og med begrensede ressurser, har kommunen oppnådd betydelige resultater. De har utviklet en arbeidsmåte og et engasjement som inspirerer og som har stor overføringsverdi til store og små bykommuner.

-  Vi gratulerer Alta kommune og ønsker lykke til med det videre arbeidet for en bærekraftig og helsebringende kommune, sier Butenschøn.

Statens bymiljøpris deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statssekretær Per-Willy Amundsen overrakte prisen på 250.000 kroner til Alta kommune på Futurebuiltkonferansen i Asker kulturhus 4. juni.

 

 

Til toppen