Alta mottok bymiljøprisen 2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte 24. november det synlige beviset på at Alta er vinner av Statens bymiljøpris 2014. Til stor jubel fra barn og andre fremmøtte mottok en stolt og glad ordfører diplom og plakett i sentrum av Alta.

Statsråd Sanner berømmer kommunen for arbeidet med å motivere store og små til å sykle – året rundt.

- Alta har klart å få til mye ut av knappe midler. De har klart å legge til rette for syklistene med sykkelstier og skilting, og ikke minst klart å skape mye entusiasme rundt syklingen. Det imponerte juryen og meg, sier Sanner.

Årets tema for bymiljøprisen har vært bymiljø og helse. Å tenke folkehelse i planleggingen er å legge til rette for de enkle og smarte løsningene slik at folk flest kan bevege seg mest mulig til fots eller på sykkel i hverdagen.

- Jeg synes det er helt fantastisk at arbeidet som er lagt ned gjennom så mange år her i Alta, blir lagt merke til nasjonalt, sa ordfører Laila Davidsen da hun mottok prisen.

Pengepremien på 250.000 kroner er allerede mottatt av kommunen.

Sykkelbyen Alta har fokusert på barn og unge, og med begrensede midler har prosjektgruppen klart å integrere folkehelseperspektivet i arealplanleggingen.

Som en del av programmet i Alta fikk statsråden prøve sykling på vinterføre, ledet an av prosjektleder Gjermund Abrahamsen Wiik.

Til toppen