Ambisiøst mål om miljøvennlige varer

Starten på internasjonale forhandlinger om en ny internasjonal avtale om liberalisering av handel med såkalte miljøvarer ble lansert i Geneve i dag.

Starten på internasjonale forhandlinger om en ny internasjonal avtale om liberalisering av handel med såkalte miljøvarer ble lansert i Geneve i dag. 

Norge er blant de 14 landene som har tatt dette initiativet.

Det ambisiøse målet er å fremme handel i miljøvennlige varer, særlig klimavennlig teknologi, og få ny framdrift i disse spørsmålene som har vært diskutert i Verdens Handelsorganisasjon WTO i årevis uten resultat.

Blant initiativtakerne er også USA, EU og Kina.

Utgangspunktet for forhandlingene er en liste på 54 varegrupper som primært omfatter teknologi.

Landene håper å inkludere flere varer på listen slik som flere varer knyttet til fornybar energiteknologi, avfallsteknologi osv., men dette er et forhandlingsspørsmål.

Les mer på UDs hjemmesider.

Til toppen