Åpnet Gudrun-feltet

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien åpnet i dag olje- og gassfeltet Gudrun i Nordsjøen. Feltet, som ligger om lag 200 km vest for Stavanger og ble funnet så tidlig som i 1975, vil bidra til sysselsetting og verdiskaping i mange år fremover.

- Det har vært arbeidet i over 30 år for å kunne utnytte ressursene i feltet. Behovet for ny teknologi har vært én av årsakene til at ressursene har ligget så lenge i bakken. Gudrun ligger i en moden del av norsk sokkel, og det har vært avgjørende å finne gode områdeløsninger og utnytte den eksisterende infrastrukturen. Dette gir kostnadseffektiv produksjon og et sterkt bidrag til verdiskapingen fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På grunn av høyt trykk og høy temperatur i reservoaret ble ikke Gudrun besluttet utbygd før i 2010, selv om funnet ble gjort i 1975. Feltet er bygget ut med en produksjonsplattform med stålunderstell og det er investert vel 20 milliarder kroner. Statoil, som er operatør for Gudrun, forventer å ta ut mer enn 180 millioner fat olje og gass fra feltet. 

- Gudrun er et godt eksempel på en utbygging som er fullført på tid, og til lavere kostnader enn det som var estimert i utbyggingsplanen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rettighetshavere i lisensen er selskapene Statoil (operatør, 51 prosent), GDF SUEZ (25 prosent) og OMV (24 prosent).

Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle åpningen av Gudrun (foto: Harald Pettersen - Statoil).
Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle åpningen av Gudrun (foto: Harald Pettersen - Statoil).

Til toppen