Åpnet vindkraftforeningens årsmøte

Olje- og energiminister Tord Lien holdt i dag åpningsinnlegget på Vindkraftforeningen Norweas årsøte i Gamle Logen i Oslo. Under innlegget sitt kom statsråden med nyheten om at det er gitt konsesjon til Tellenes vindkraftanlegg.

Olje- og energiminister Tord Lien holdt i dag åpningsinnlegget på Vindkraftforeningen Norweas årsøte i Gamle Logen i Oslo. Under innlegget sitt kom statsråden med nyheten om at det er gitt konsesjon til Tellenes vindkraftanlegg i Rogaland.

- Norge har noen av de beste vindressursene i Europa. Jeg er opptatt av at disse ressursene forvaltes til beste for samfunnet. Min klare melding er at vindkraften har en viktig rolle om vi skal nå målene våre om økt fornybar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Les olje- og energiministerens tale her.

Les pressemelding om Tellesnes vindkraftanlegg her.

Til toppen