Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Statssekretær Birgitte Jordahl deltok i dag på åpningen av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er opprettet som et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og Høgskolen i Bergen er vertsinstitusjon for senteret. Senteret et nyopprettet ressurssenter som skal arbeide helhetlig og tverrfaglig med mål om å fremme god helse hos barn og unge.

Senteret skal synliggjøre og formidle betydningen av god ernæring og regelmessig fysisk aktivitet for barn og unges helse og læring. Målet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arenaer.

På åpningskonferansen deltok også professor Oddrun Samdal, danser Adil Kahn, og matskribent Andreas Viestad.

Les mer om åpningen på Helse-og omsorgsdepartementets nettsider

Lenke til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Til toppen