Åpning av Olavsfestdagene 26 juli 2014

Kjære vertskap, kjære gjester

Det er en stor glede for meg å få det ærefulle oppdraget å åpne årets Olavsfestdager.
I år er det 200 år siden 112 menn var samlet på Eidsvoll for å skrive Norges Grunnlov. Med ordene ”Enig og tro til Dovre faller” underskrev de protokollen 17. mai 1814. Resten er historie – en historie som vi land og strand har feiret i månedene som har gått, for å markere at vi la grunnlaget for å bli et fritt og selvstendig folk.
De siste dagene har minnet oss om at det ikke er noe vi skal ta som en selvfølgelighet.

Nasjonen vår er inne i en krevende tid. La oss slå ring om demokratiet vårt og de verdiene vi tror på og som vi har kjempet for.

 

Jeg vil  sitere Einar Gerhardsen som holdt åpningstalen ved de første Olavsfestdagene i 1962. Han sa da: ”Hva 17. mai har vært for oss siden 1814, var Olsok for nordmenn i 500 år før reformasjonen”.

 

Disse ordene er med på å sette denne festivalen i perspektiv. De gir oss et innblikk i hvilken historie vi står i. Hvilken betydning helgentroen og dette fantastiske stedet hadde for menneskene den gang. For de som kom hit som pilegrimer. Som folk

 

Temaet for årets festival er nettopp dette; folk. Arrangementene kommer som perler på en snor: Her blir det Olsokhøymesse og feiring av Olavsvaka, det blir seminarer og konserter, pub til pubvandring på forsvunne hellige steder, og Barnas Olavsfest og sverdverksted for de yngre generasjoner. Til sammen skal det gjennomføres hele 180 arrangement som kombinerer tro, håp og rettferdighet, med kunst og kulturuttrykk i mange ulike sjangre! I disse dagene er med andre ord Trondheim fylt til randen med folk, som får oppleve Olavsarven i ny og gammel språk- og musikkdrakt.

  

Har dere sett og hørt den fantastiske Grunnlovs-rappen ”Til Dovre faller”, som NRK Super har laget? Jeg anbefaler alle å se den, den finnes på nettet. Den aktualiserer mye av det jeg mener at dette nå handler om; hvordan kan vi gjøre historien til vår egen, og ikke minst; gjøre den aktuell for nye generasjoner?

 

Olavsfestdagene har nettopp denne funksjonen! Og jeg er derfor glad for, og stolt over, å kunne åpne en festival som på forbilledlig vis forener fortid og framtid! Og som klarer å forene det folkelige med det kirkelige og det kulturelle. En ekte folke-kirke-kultur-festival!

 

Måtte det bli minnerike og gode dager, til inspirasjon og glede for alle!

Det er derfor med glede jeg både som kulturminister og kirkeminister herved erklærer årets Olavsfestdager som åpnet! 

Til toppen