Historisk arkiv

Åpning av ”Powerhouse” i Kjørbo, Sandvika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mælands åpning av "Powerhouse" i Kjørbo, Sandvika, 25. april 2014

*Sjekkes mot framføring*

Kjære alle sammen!
La meg få begynne med å gratulere dere med dagen!
Gratulerer med dagen til Sandvika og Bærum kommune, men også til dere som sammen utgjør Powerhouse-alliansen:

Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, Hydro, Sapa, Asplan Viak og ZERO.

Her har mange kloke hoder barket sammen – fra flere aktører som ikke nødvendigvis har arbeidet så mye sammen før.
Sammen har dere tenkt nytt. Dere har tenkt fremover.

Resultatet er at dere sammen har bygd om to over 30 år gamle kontorbygg til det som har blitt Norges første energipositive næringsbygg: Powerhouse her på Kjørbo.

Altså et bygg som produserer mer energi enn det bruker – og det i Sandvika:
Et sted som kan være veldig kaldt – noe den franske maleren Claude Monet dokumenterte for en hel verden gjennom sine kjente vintermalerier herfra.

Claude Monet er også kjent for noe annet. Han har blant annet beskrevet Norge som ”et land mindre forferdelig enn jeg hadde forestilt meg”.

Det er tydelig at Norges omdømme hadde et forbedringspotensial på slutten av 1800-tallet.

For det første er jeg glad for at vi i dag har organisasjoner som Innovasjon Norge, som jobber hardt for å gi folk ute et mer positivt bilde av Norge.

Og for det andre er jeg glad for fremragende samarbeidsprosjekter som dette.
Powerhouse er med på å sette Norge på kartet på en positiv måte – som innovativt, og som fremtidsrettet.
Og er det noe verden trenger nå så er det mennesker og bedrifter som greier å være innovative og fremtidsrettede.

***

For bare kort tid siden nådde verden en ny milepæl.
For første gang på mange millioner år er gjennomsnittskonsentrasjonen CO2 i atmosfæren målt til over 400 ppm  en hel uke i strekk – i målingsobservatoriet på Mauna Loa på Hawaii.

Når det gjelder klimautfordringene henger, som kjent, alt sammen med alt.
Skal vi greie å bremse temperaturstigningen på jordkloden trenger vi nye, smartere løsninger. Vi trenger flere lavutslippsløsninger, og vi trenger å bruke energien enda smartere.

***

I regjeringen har vi ambisiøse klimamål.
Vi vil jobbe for at den enkelte kan redusere egne miljøutslipp gjennom energieffektiviseringstiltak.
Vi skal føre en offensiv klimapolitikk og styrke klimaforliket.

For å kunne redusere utslippene kan myndighetene stille krav.
Men vi er også avhengige av at næringslivet utarbeider gode løsninger, ny teknologi, og realiserer nyskapende prosjekter.

Når vi vet at 40 prosent av dagens energibruk skjer i bygg – så skjønner vi at potensialet for å spare energi i bygg er stort.

Én ting er hva man kan få til gjennom krav til nybygg, men skulle vi begrenset oss til det ville det tatt fryktelig lang tid å få ned energibruken.

Derfor er det viktig at vi også får gjort noe med eksisterende bygningsmasse,
gjennom rehabilitering, slik det er gjort her.

Dette er første gang et bygg blir rehabilitert til plusshus i Norge.
Powerhouse legger lista høyt:
• Her skal energibehovet dekkes av egen energiproduksjon fra det som nå er Norges største solcellepark. I perioder med energioverskudd kan energi leveres til nettet.
• Vegger, tak og vinduer har fått ekstra god tetthet og isolasjonsevne. Samtidig er det tatt grep for å begrense kjølebehovet sommerstid.
• Materialbruken er nøktern og lite energikrevende.
• Belysningssystemene det samme.

Konklusjonen er at når energi brukt til produksjon av materialer, såkalt bunden energi, trekkes fra, viser beregningene et overskudd i energibalansen totalt.
Vi har fått et plusshus.

Men plusshusegenskapene er bare én av plussene med dette prosjektet.

• Det er også et eksempel på godt samarbeid mellom nærings- og organisasjonsliv.
• Og det er et eksempel på at næringslivet går foran i arbeidet med å finne frem til de beste løsningene på klimautfordringene.

Begge deler er ekstra gledelig for en næringsminister fra Høyre.

Jeg synes også det er spennende når aktører som Entra og DNB slår fast – med hjelp av en rapport fra Boston Consulting Group – at miljøbygg kan vente høyere leieinntekter og høyere salgspris enn andre bygg – og at miljø er et viktig kriterium for de som investerer i eiendom.

***

Så kjære alle sammen,
Powerhouse Kjørbo utvider rommet for hva som er mulig og praktisk gjennomførbart å få til i den norske byggsektoren.

Det at noen går foran og realiserer pilotprosjekter som dette, gjør at vi kan se hva som fungerer og hvilke løsninger man kan ta i bruk i andre prosjekter.

Jeg håper at mange lar seg inspirere av hva dere har fått til:
Vi trenger rett og slett at så mange som mulig lærer av det dere i Powerhouse-alliansen har fått til her ute på Kjørbo.

Lykke til med å ta hele plusshuset i bruk.
Jeg kan forsikre dere om at dere har fått et pluss i boka hos næringsministeren.

Takk for oppmerksomheten.

_***_

Til toppen