Åpning av Sjøen for alle

Innlegg ved statssekretær Dilek Ayhan, Fornebu 12.mars 2014

*Sjekkes mot fremføring*

God formiddag alle sammen!

Det er en glede å kunne komme hit og åpne det som kanskje er vårens vakreste eventyr.

Sommeren kan nok oppleves som langt unna, men vi husker alle de flotte ukene i fjor sommer – med et sommervær som best kunne nytes på sjøen.

Og selv om denne bransjen har sett sine regnværsdager – med utflyttinger og konkurser – kommer alltid oppgangstider.

En smak på dette fikk vi forrige måned fra båtmessen i Gøteborg, med et rekordstort besøkstall – mange av disse nordmenn.

22 500 besøkende og ca 140 utstillere ventes også på denne ”Sjøen for alle”. Det er med andre ord en fremtidstro og optimisme i den norske fritidsbåtbransjen.

Jeg tror dette er en næring som vil møte fremtiden styrket. Og vi har de beste forutsetninger for å gjøre det: 

  • For det første, Båtlivsundersøkelsen viser at vi er en fritidsbåtnasjon med et sterkt hjemmemarked. Det er altså 750 000 fritidsbåter i Norge og hver 4. husstand har en båt. Særlig gledelig er det at stadig flere unge bruker båt.

 

  • For det andre, vi har en næring som samarbeider der de kan. Det mest kjente eksemplet er Arena Fritidsbåtklyngen, hvor norske aktører står sammen for å hevde seg i utenlandske markeder.

 

  • Og til slutt, vi har en konkurransedyktig næring som leverer produkter i verdensklasse.De siste årene har flere norske båtdesign vunnet anerkjente priser på internasjonale båtmesser.

 

Båtlivet vekker altså positive assosiasjoner og økt bruk av sjøen om sommeren er noe vi alle ønsker.

Men like sikkert som at sommeren kommer, vet vi at mange av årets avisforsider vil preges av tragiske båtulykker.

Hvert år omkommer det dessverre mennesker i Norge i fritidsbåtulykker. Hver og en som omkommer, det er en for mye.

En viktig diskusjon som oppstår hvert år er hvordan vi skal forhindre disse ulykkene.

Denne regjeringen ønsker å appellere til folks sunne fornuft og gode holdninger.

Jeg har tro på menneskers evne til å gjøre fornuftige valg. Bruk av vest er viktig og kan redde liv.

Vi vet at enkelte foretar dårlige vurderinger. Men, det er ikke nødvendigvis riktig å påby alle fritidsbåtbrukere å benytte vest til enhver tid av denne grunn. Veldig mange bruker allerede i dag vest når de er i båt.

Faktisk bruker over 80 % stort sett alltid vest når de bruker fritidsbåt. Vi kjenner ikke til at noe annet land har innført påbud om bruk av vest i fritidsbåt. Og denne regjering kommer ikke til å være den som innfører et slikt påbud. 

I stedet skal vi bruke kreftene våre på holdningskapende og forebyggende arbeid. Her gjør blant annet Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet en fantastisk innsats for å øke kunnskap og sikkerhet blant brukerne av fritidsbåt.

Sjøfartsdirektoratet har i år gjort midlene til det holdningsskapende arbeid tilgjengelig for alle å søke på. Og det er en overveldende respons. Over 170 søknader er mottatt. Dette engasjementet i det viktige holdningsskapende arbeidet, det gleder meg. Jeg oppfordrer alle til å søke!

 

Så, kjære båtvenner!

Jeg velger å åpne ”Sjøen for alle” med et ønske om en god, men også sikker sommer.

Denne messen representerer det beste av den norske småbåtnæringen –  tradisjoner, samarbeid og nye løsninger - under ett tak.

En god sommer og en god messe ønskes dere alle – deltagere og besøkende!