Åpningsinnlegg Kulturnæringskonferansen 2014 i Tromsø

For fire måneder siden satt jeg i en båt på vei sørover i Balsfjorden.

Jeg satt hørte på en gjeng fantastiske kulturgründere fortelle om sine prosjekter og om hvordan de jobbet. Flere av dere som sitter i salen i dag var om bord.

Selskapet var hyggelig. Det var dyktige og taleføre representanter for landsdelens kulturnæringer som fortalte historiene sine og delte erfaringene og meningene sine med meg.

Erlend Mogård Larsen var der, Bylarmgeneral, Træna-ildsjel og initiativtaker for kulturprosjektet Salt.
Ragna Nordhus Midtgaard, produsent i selskapet MerFilm, var der.
Daglig leder Kristin Bjørn i Ferske scener var der.
Bjørn Erik Olsen var der, daglig leder for Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Og mange, mange flere.

Vi spiste godt. Samtalen var energisk og interessant.
Vi snakket om ett av mine desiderte favorittema, nemlig entreprenørskap i kulturlivet.

Jeg ble veldig inspirert av samtalen vi hadde.  Den vakre kulturen, de engasjerte menneskene og hele opplevelsen rørte ved noe i meg og jeg tenkte:

Den opplevelsen jeg har nå, må deles med flere. Disse menneskene kan inspirere mange andre.

Dette er et fantastisk bakteppe for at kulturnæringsaktører fra hele landet kan utveksle erfaringer, knytte kontakter og dra veksler på hverandre.

Her må vi arrangere en kulturnæringskonferanse. Og jeg vil ha med meg næringsministeren. For her er det utrolig mange gode eksempler på hvordan man kan leve av det man skaper.

Og slike ideer skal man ta vare på og sette ut i livet. Det vet gründerne og det vet jeg. I dag er jeg utrolig glad og stolt av at vi er samlet her i Tromsø.

Jeg har alltid vært sikker på at det mulig å skape butikk av kultur uten å kompromisse på innhold og kvalitet. I løpet av båtturen ble jeg bare enda mer overbevist om følgende:

- At det spiller liten rolle hvor startkapitalen kommer fra.
- At det er mulig å lykkes bare man skaper det man tror på og tror på det man skaper.
- Og ikke minst: At det er store muligheter for kulturnæringer i dette landet.

Jeg vet ikke sikkert hvorfor denne landsdelen er så gode på å skape levedyktige kulturnæringer.
Men muligens er forklaringen kulturell.
I den norske kystkulturen har folk gjennom tidene vært vant til å forholde seg til verden utenfor. De har måttet være åpne og impulsive, men også stå støtt i seg selv og planlegge godt.
De klarte det før i tiden. Og dere klarer det fortsatt.
Og det er mange, mange andre rundt omkring i hele landet som klarer det samme.

For eksempel:

I en nedlagt stasjonsbygning i Valdres sitter det to unge fyrer og strikker.
De simpelthen elsker håndarbeid. Og har lyst til å få flere med seg.
Dette har Arne og Carlos blitt berømte for. Bøkene deres har solgt i hundretusenvis. Og de blir mottatt som A-ha når de reiser på lanseringer i Japan.

På ei lita øy utenfor Ålesund har folk strømmet til fra hele landet i ti år for å være på festival. Her får de høre de hotteste siste av norsk pop og rock.
Med selskapet Momentium har søskenbarna Ante og Lars Berg Giskeødegård skapt musikkfest etter musikkfest ved hjelp av spleiselag, sponsorer og marginal offentlig støtte.

Og: I en hvit lagerbygning i Drammen sitter et knippe utviklere og lager dataspill i toppklasse. Stine Wærn og Tinka Town har fått NHOs nyskapingspris for det har klart med selskapet Ravn Studio. Og gjennom de tolv årene de har drevet, har egenfinansieringen vært svært mye høyere enn det de har fått av statlig kapital.

Jeg kunne stått her lenge og ramset opp eksempler enda større enn dette: Moods of Norway. Wimp. Stargate. Snøhetta.

Poenget mitt er: Mulighetene er mange og store.

Målet med denne konferansen er å få flere til å utnytte dem.
Vi ønsker at flere skal kunne lykkes med å leve av det de skaper.
Vi ønsker at flere skal oppdage potensialet i markedet for kulturnæringer.
Og vi ønsker å skape flere forbindelser mellom kulturlivet og næringslivet.

For å få til det, er det særlig tre ting vi må ha i bakhodet.

For det første:

Det er ønskelig med mer privat kapital i kulturlivet. Det spiller liten rolle hvor startkapitalen kommer fra, bare man har frihet til å bruke dem på den måten man tror på.

For det andre:

Det er viktig at kulturnæringene ikke bare satser på grunnlag av rene gaver.

Vi trenger også å satse på entreprenørskapet, næringsutviklingen og evnen til å bygge solide egeninntekter. Med andre ord: hvordan vi får næringene til å vokse.

Og for det tredje:

Vi må aldri glemme hvorfor vi driver med dette, hvorfor vi skal kanalisere penger inn i kulturlivet.
Vi gjør det for at folk skal leve av det de kan.
Vi gjør det for å skape verdier og arbeidsplasser.

Men først og fremst gjør vi det fordi både samfunnet og enkeltmennesket trenger kultur.  Fordi vi har et felles mål om å spre kulturelle opplevelser og kreativitet ut til folk. Her ligger kjerneårsaken til at vi er her i dag.

Det er noen spørsmål jeg håper dere finner gode svar på her i dag.
Hvordan skal vi få utløst flere private midler til kultur og kulturnæring?
Hvordan skal vi få økt kommersiell kompetanse inn i kulturlivet?
Hva er det som skal til for at flere kunstnere  i større grad skal kunne leve av virksomheten sin?
Hvordan skal vi utnytte enda bedre den kraften og det potensialet som ligger i kulturfeltet?
Hva skal til for å få frem flere kunstnere og kulturaktører som kan få opp bærekraftig økonomisk virksomhet, gjerne også utenfor Norge?

For å si det med lånte ord; Jeg tror joik, og for den saks skyld andre kulturuttrykk, har større kraft enn krutt. Jeg tror kulturelle opplevelser binder oss sammen, og jeg tror på næringspotensialet som ligger i denne kraften.

Til slutt vil jeg presisere at staten selvsagt også spiller en viktig rolle i dette.

Vi skal drive utstrakt og viktig grunnfinansiering.
Vi skal opprette og finansiere ordninger som inspirerer til alternativ finansiering og egeninntekter. Som for eksempel den nye gaveforsterkningsordningen.

Og nærings- og kulturdepartementene samarbeider for å gjøre mulighetene for entreprenører større og for å gjøre regelverket for selvstendig næringsdrivende enklere.

Og vi kan arrangere konferanser som dette, og mer til.

Men det er dere som sitter med nøkkelen til å sette kulturen ut i livet og videreutvikle den.
Det er dere som skal skape kulturen og verdiene.

Jeg håper dagen i dag vil inspirere så mange som mulig av dere til ikke bare å finne svar på dette.  Men også til å sette tanke om til handling.

I dag kan dere dele kunnskap og erfaringer. Dere kan få nye ideer. Og dere kan finne nye måter å gjøre ting på. Det er slik vi alltid har utviklet oss.

Jeg ønsker alle en god konferanse!