Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport: Arbeidslivets behov for avansert IKT-kompetanse vil øke

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 2015 vil Norge mangle nødvendig arbeidskraft med avansert IKT-faglig kompetanse. Forskjellen mellom forventet etterspørsel og tilbud vil øke framover. Behovet øker særlig i privat tjenestesektor, men også i offentlig sektor og industrien. Dette går frem av en ny rapport.

- Denne rapporten viser nok en gang hvor viktig det er å få flere unge til å velge realfag og teknologiske fag. Regjeringen er i gang med å lage en ny realfagsstrategi. Vi ønsker blant annet å skape en ny kultur for realfag her i landet, og få flere unge til å gå denne veien når de velger utdanning, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

Utredningen som er utarbeidet av Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse, anslår en betydelig økning i antall sysselsatte med IKT-utdanning i tiden fremover, fra 17 000 i 2000 til 55 000 i 2030. Med dagens utdanningstakt vil det offentlige og næringslivet mangle mer enn 10.000 personer med avansert IKT-kompetanse i 2030. Dette stiller krav til at langt flere enn i dag starter og gjennomfører en IKT-relatert utdanning på høyt nivå, i følge rapporten.

- Regjeringen vil sikre at flere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv underbygger våre mål om forenkling og fornying i offentlig sektor.  Den trenger både teknologisk spisskompetanse og tverrfaglig kompetanse for å få til dette. Rapporten gir kunnskap og hjelp til å treffe målrettede tiltak, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten anbefaler blant annet at det utarbeides en nasjonal politikk for å styrke Norges utdanning av avansert IKT-personell. Den foreslår også styrking av den tverrfaglige utdannelsen, økt samarbeid med offentlige og private virksomheter for å få flere til å velge og gjennomføre IKT-utdanning, samt å styrke etterutdanningen. Å satse på innvandring vil ikke løse kompetanseutfordringen, i følge rapporten.

- Næringslivet bør ha god tilgang på relevant IKT-kompetanse for å være mest mulig produktivt. Denne utredningen er et godt diskusjonsgrunnlag blant alle aktører som er opptatt av fremtidens næringsliv. Vi er også opptatt av at bransjen engasjerer seg for å sikre god rekruttering. Her har vi felles mål, sier Dilek Ayhan, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er første gang en slik helhetlig gjennomgang av IKT-fagene er blitt gjort. Bransjen og akademia har bidratt i utredningen. Analysen bygger på Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter alle utdanningsgrupper i Norge.

Departementene vil i felleskap vurdere oppfølgingen av rapporten.

Les hele rapporten: Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse