Arbeidstidsutvalget har fått nettside

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeidstidsutvalget har fått egen nettside.

Arbeidstidsutvalget skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Arbeidstidsutvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe og består av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked. Utvalget som ble oppnevnt av Solberg-regjeringen 15. august 2014, skal legge frem sin utredning innen utgangen av 2015.

Nettside

For å lese mer om utvalget eller komme med innspill, se www.arbeidstidsutvalget.no