Årlig møte mellom Europaparlamentet og Stortinget

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

EUs klimarammeverk, situasjonen i Syria og Ukraina samt styrking av samarbeidet mellom nasjonale parlament og Europaparlamentet var blant temaene på det årlige møtet mellom Stortinget og Europaparlamentet.

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet fotografert etter møtet i Brussel 6. mars 2014. Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, som består av medlemmer av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite (UFK), møtte 6. mars Europaparlamentets delegasjon for forholdet til Sveits, Island, Norge og EØS (SINEEA-delegasjonen) i Brussel. Møtene har funnet sted årlig siden 1982 for å ivareta tosidig kontakt og for å diskutere aktuelle politiske spørsmål.

Situasjonen i Ukraina
Det ble viet mye oppmerksomhet til diskusjon rundt EUs nye klimarammeverk, situasjonen i Syria og Ukraina og en transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA. Møtene har ingen beslutningsmyndighet, men tjener som kontaktpunkt og meningsutveksling mellom de to parlamentene.

– Det er viktig å styrke samarbeidet mellom nasjonale parlament og Europaparlamentet, sa leder Anniken Huitfeld (A) i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Ordstyrer og leder for SINEEA-delegasjonen, Pat the Cope Gallagher, var tilfreds med at den løpende dialogen mellom Europaparlamentet og Stortinget bærer frukter.

– Delagasjonene ble enige om at den styrkede rollen nasjonale parlament spiller i EUs beslutningsprosesser også må vurderes i en EØS-kontekst, sa ordstyrer og leder Pat the Cope Gallagher for SINEAA-delegasjonen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet under det årlige møte med SINEEA-delegasjonen til Europaparlamentet 6. mars 2014. Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen
Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet under det årlige møte med SINEEA-delegasjonen til Europaparlamentet i Brussel 6. mars 2014. Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen


Understreket den nordiske dimensjon

Europeisk parlamentsmedlem Olle Schmidt (ALDE) fra Sverige fremhevet at nordisk samarbeid nå er en viktig del av det europeiske samarbeidet. Dette var den norske delegasjonen enig i.

Statssekretær for EU- og EØS-saker Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet holdt innlegg om forholdet mellom Norge og EU.

– Det robuste forholdet mellom EU og Norge må videreutvikles. Regjeringen støtter et styrket nordisk samarbeid som en del av det europeiske samarbeidet, sa statssekretær Ingvild Næss Stub.

Håper på økt valgdeltakelse
Medlemmene fra Stortinget fikk innblikk i den politiske sammensetningen i parlamentet og verdsatte muligheten til å utveksle synspunkter.

– Slike møter er interessante fordi medlemmer med ulik partitilhørighet deltar. På den måten får man kjent på den politiske tonen i Europaparlamentet, sier leder for Venstre og medlem av Stortingets delegasjon til Europaparlamentet, Trine Skei Grande.

Europaparlamentet er på oppløpssiden til et nytt valg som avholdes i EUs medlemsland 22. – 25. mai i år.

– Det er viktig at Europaparlamentet har legitimitet, noe som vises gjennom valgdeltakelse. Vi håper deltakelsen øker på det kommende valget i mai, sa Elin Rodum Agdestein (H), stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag.

Stortingets arbeid med EU-relevante spørsmål:

  • Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet møter Europaparlamentets delegasjon for forholdet til Sveits, Island, Norge og EØS en gang i året. Møtet er arena for dialog knyttet til aktuelle europapolitiske spørsmål og til det bilaterale parlamentariske samarbeidet. Møtene holdes vekselsvis i Brussel og Oslo.
  • Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet består av medlemmer fra Stortingets Utenriks- og forsvarskomite og ledes av stortingsrepresentant Anniken Huitfeld (A).
  • Stortinget har også en delegasjon til EFTA og EØS. Denne består av andre representanter enn Stortingets delegasjon til Europaparlamentet. 
  • UFK og delegasjonen til EFTA og EØS utgjør til sammen Stortingets Europautvalg. Dette er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål.
  • I februar 2013 fikk Stortinget eget kontor i Europaparlamentet, hvor Per S. Nestande ved Internasjonalt sekretariat i Stortinget arbeider.

 

 

Til toppen