Asparges funnet i gamle hager og i vill flora

Ikke alle vet hvordan voksne asparges-planter ser ut og heller ikke at asparges vokser vilt i Norge. Etter at gamle aspargesplanter ble etterlyst på Skog og landskaps nettsider i 2009 er det kommet ca 30 tips.

Asparges er en flerårig plante som kan bli svært gammel, og derfor har det vært mulig å finne fram til gamle planter som tilhører vår norske plantearv og som kan ha verdifulle og bevaringsverdige egenskaper. Det er Stephen Barstow som har ledet prosjektet med kartlegging og innsamling av asparges de siste årene. De fleste tipsene om gamle aspargesplanter kom fra Sør-Norge, men ett kom fra nå 87 år gamle Jan Lein på Tautra som på 1960-tallet var den første som dyrket asparges nordafjells på 1960-tallet.

Et gammelt aspargesbed i den svært innholdsrike hagen til Lars Mjøset på Bekkelaget i Oslo.  (Foto: Stephen Barstow)

Et gammelt aspargesbed i den svært innholdsrike hagen til Lars Mjøset på Bekkelaget i Oslo. Foto: Stephen Barstow

Om Skog og landskap
Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen