Forsvarsministermøte i Oslo:

Åtte forsvarsministre diskuterer sikkerhetssituasjonen i Europa

12.-13. november vil forsvarsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Storbritannia møtes i Oslo. På dagsordenen står den sikkerhetspolitiske situasjonen og regionalt forsvarssamarbeid.

12 land samles i Oslo 12.-13. november for å drøfte forsvarssamarbeid.

I tillegg til de åtte forsvarsministrene vil en statssekretær fra Polen og representanter fra Island, Nederland og Tyskland delta på møtet.

- Vi har sett omfattende endringer i det sikkerhetspolitiske bildet i Europa. I dagens situasjon er det nyttig at vi kommer sammen, både for å få et felles situasjonsbilde og for å diskutere ytterligere forsterket samarbeid, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og forsterket regionalt forsvarssamarbeid vil være hovedtema, inkludert oppfølging av NATO-toppmøtet i september. I tillegg vil forsvarsministrene vurdere opprettelse av en kapasitetsbyggingspakke til støtte for konfliktutsatte staters forsvarssektorer, samt se på en videreføring av den nordiske støtten til East African Standby Force.

Leder nordisk forsvarssamarbeid
Norge har formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO i år, og er dermed vert for dette utvidede nordisk-baltiske forsvarsministermøtet.

Møtet vil være tredelt: En nordisk del, en nordisk-baltisk del og en i Northern Group-format, som inkluderer flere allierte i Nord-Europa. Torsdag vil forsvarsministrene også ha en scenario-basert skrivebordsdiskusjon rundt hvordan landenes forsvarsministre kan samarbeide i en krise.

Priv. til red:
Det vil bli arrangert et pressemøte der forsvarsministrene fra flere land vil delta.

Tid: Torsdag 13. november kl. 11.50.
Sted: Militærhospitalet ved Grev Wedels plass 1 i Oslo.

Oppmøte senest 10 minutter før pressemøtet starter. Ta med pressekort OG legitimasjon (begge deler).

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Marita I. Wangberg på 90512319/ miw@fd.dep.no, eller Forsvarsdepartementets pressetelefon på 2309 6011.

Bakgrunn:
Les mer om NORDEFCO her:  www.nordefco.org

Les mer om prioriteringene i det norske formannskapet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/20141/norge-leder-det-nordiske-forsvarssamarbe.html?regj_oss=1&id=748235

Til toppen