Åtte kunstinstitusjoner får midler til å honorere kunstnere

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I kulturbudsjettet for 2015 utvides pilotprosjektet for utstillingshonorar til kunstnere ved statlig støttede kunstinstitusjoner. Med 2 millioner kroner i 2014 og 4 millioner kroner i 2015, kan til sammen 12 kunstinstitusjoner tilby kunstnere bedre betingelser og honorar for utstillingsarbeidet.

Utstillingshonorarets formål er å sikre at kunstnere får inntekt fra utstillingsarbeidet, synliggjøre de reelle produksjonskostnadene ved utstillinger og ansvarliggjøre kunstinstitusjonene til å honorere kunstneres arbeid. Formålet med pilotprosjektet som nå er satt i gang er å innhente erfaring om hvordan utstillingshonorar kan forvaltes og praktiseres til beste for stat, visningssted og kunstner. En oppnevnt referansegruppe med representanter fra kunstnerorganisasjoner og visningsstedene har kommet med innspill til gjennomføring av pilotprosjektet. Pilotprosjektet avsluttes og evalueres ultimo 2016. 

- Med utstillingshonorar gis kunstnere bedre arbeidsvilkår, kunstinstitusjonene får større kunstfaglig frihet og publikum får flere kvalitetsutstillinger, sier kulturminister Thorhild Widvey. Pilotprosjektet iverksettes over hele landet. -Når visningssteder utenfor de største byene tilbyr utstillingshonorar til kunstnere, tar de mindre stedene opp konkurransen med mer prestisjefylte visningssteder. Samtidig styrkes etterspørselsperspektivet. Videre, når visningsstedene tilbyr kunstnere bedre betingelser og honorar, kan institusjonene igjen engasjere kunstnere de i dag ikke har mulighet til, sier kulturminister Widvey.

Følgende fire visningssteder deltar allerede i prosjektet;

Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø Kunstforening i Troms, Nordnorsk Kunstnersenter i Nordland, Sørlandets Kunstmuseum i Vest-Agder.

Disse åtte visningssteder vil nå bli innlemmet:

Bergen Kunsthall i Hordaland, Bomuldsfabriken Kunsthall i Aust-Agder, Galleri F15 - Punkt Ø i Østfold, Hennie Onstad Senter i Akershus, Kunstnerforbundet i Oslo, Lillehammer Kunstmuseum i Oppland, Museene i Sør-Trøndelag - Trondheim Kunstmuseum i Sør-Trøndelag og MUST – Stavanger kunstmuseum i Rogaland.