Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelse i seks småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har avgjort seks klagesaker for små vannkraftverk i Troms, Sør-Trøndelag, Hordaland og Oppland fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er opprettholdt i alle sakene.

Det er gitt konsesjon til tre prosjekter, mens to er avslått og ett eksisterende kraftverk ikke har fått tillatelse til utvidelse. Konsesjonene kan bidra med rundt 18 Gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 900 husstander.

Nærmere omtale av sakene:

Lysåelva kraftverk i Kvæfjord kommune i Troms fylke

Departementet har opprettholdt NVE konsesjon til Lysåelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 6,9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Lysåelva kraftverk vil ha begrensede og akseptable ulemper for landskap, friluftsliv og andre interesser.

Våtvoll kraftverk i Kvæfjord kommune i Troms fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Våtvoll kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 3,3 GWh. Departementet mener at en redusert utbygging av Våtvoll kraftverk, i tråd med NVEs konsesjon, vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv og andre interesser.

Moelv kraftverk i Kvæfjord kommune i Troms fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Moelv kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 7,8 GWh. Departementet mener at en utbygging med vannvei i tunnel i øvre del og uten omsøkt overføring av sidevassdrag, slik som fastsatt i NVEs konsesjon, vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv og andre interesser.

Sya kraftverk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om utvidelse av slukeevnen i eksisterende Sya kraftverk. Utvidelsen ville ha økt årlig produksjon med inntil om lag 3 GWh.  Departementet mener at tiltaket vil ha uakseptable konsekvenser for laks i vassdraget som har status som nasjonalt laksevassdrag.

Mjølkedøla kraftverk i Vang kommune i Oppland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Mjølkedøla kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 7,7 GWh. Departementet mener at Mjølkedøla kraftverk vil medføre uakseptable inngrep i et sårbart høyfjellsområde som har stor verdi for friluftsliv og turisme.

Tveisme kraftverk i Ullensvang herad i Hordaland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Tveisme kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 18 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskapsverdier i et verdifullt fjordlandskap og biologisk mangfold.

Til toppen