Avlyser høring om studieavgift

Forslaget om å innføre en avgrenset ordning hvor de statlige universitetene og høyskolene får anledning til å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits, er trukket tilbake. Årsaken er budsjettforliket mellom H, FrP, V og KrF.

Kunnskapsdepartementet viser til forliket om statsbudsjett for 2015 mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og Venstre og Krf. Det fremgår av forliket at kuttet knyttet til innføring av en ordning som åpner for studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits er reversert. Kunnskapsdepartementet avlyser dermed høringen om  forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften. (Forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift av 15. desember 2005 nr. 1506 om egenbetaling på høring.)

  • Les Finanskomiteens innstilling her
Til toppen