Avslår søknad fra ”Mødre for muslimsk grunnskole”

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet avslår søknaden fra ”Mødre for muslimsk grunnskole” om å starte en muslimsk grunnskole i Oslo.Kunnskapsdepartementet avslår søknaden fra ”Mødre for muslimsk grunnskole” om å starte en muslimsk grunnskole i Oslo.

 

– Myndighetene må ha den nødvendige tillit til de som får godkjenning for å drive en friskole og ansvar for barns opplæring. Jeg avslår søknaden fordi det er tvil om søkeren har forutsetninger for å drive skole i tråd med lovens krav, sier statsråd Jan Tore Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er settestatsråd i saken fordi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er inhabil.

 

Kunnskapsdepartementet avslår søknaden fra ”Mødre for muslimsk grunnskole” om en grunnskole i Oslo. Utdanningsdirektoratet godkjente tidligere i år søknaden og Oslo kommune klaget deretter avgjørelsen inn til departementet med begrunnelse om tvil rundt søkers seriøsitet.  

 

Forbindelser til nedlagt skole

Den muslimske grunnskolen Urtehagen la i 2004 ned sin virksomhet etter at det var gjennomført tilsyn som avdekket flere brudd på privatskoleloven. I april 2004 valgte foreldrene til 100 av skolens 113 elever å ta dem ut av skolen og kommunen måtte stille med skoleplasser.

 

Styret i ”Mødre for muslimsk grunnskole” har klare forbindelseslinjer til de som var ansvarlige for Urtehagen.  De søkte om godkjenning for å drive grunnskole med inntil 200 elever.

 

– Erfaringen med Urtehagen, og søkerens klare forbindelseslinjer til denne, har vært utslagsgivende for at vi nå har avslått søknaden, sier Jan Tore Sanner.

 

Skjønnsvurdering

Privatskoleloven gir anledning å starte religiøse privatskoler dersom de oppfyller lovens krav, men godkjenningsordningen er basert på skjønn.

 

– Myndighetene må ha den nødvendige tillit til at de som får drive en friskole, kan gi barna et godt skoletilbud i henhold til lovens krav. Når det er tvil om søkeren har forutsetninger for å drive skole i tråd med loven, mener jeg det er riktig å avslå søknaden, sier Sanner.

 

Han understreker at avslaget ikke har noe med religion å gjøre.

 

– Alle religiøse privatskoler skal likebehandles, uavhengig av hvilken religion de er tuftet på.  Avgjørelsen i denne saken er knyttet til konkrete erfaringer med en bestemt skole, og ikke religion, sier Sanner.

 

Avgjørelsen i denne saken er ikke knyttet til vektlegging av integreringshensyn.

 

FAKTA: 

  • I 2004 la Urtehagen ned sin virksomhet etter at det var gjennomført tilsyn som avdekket flere brudd på privatskoleloven.
  • I april 2011 søkte ”Mødre for muslimsk grunnskole” om godkjenning for første gang. Utdanningsdirektoratet avslo søknaden fordi nestlederen i styret for skolen tidligere hadde hatt en sentral posisjon ved Urtehagen skole
  • I mars 2014 behandlet Utdanningsdirektoratet en ny søknad fra ”Mødre for muslimsk grunnskole”, og godkjente skolen.
  • I april 2014 sendte Oslo kommune en klage på vedtaket om godkjenning fordi de mener at miljøet bak søknaden springer ut fra miljøet rundt Urtehagen.
  • I mai 2014 ble Jan Tore Sanner settestatsråd for Torbjørn Røe Isaksen ved behandling av klagesaken, fordi ”[..] statsråd Torbjørn Røe Isaksen på grunn av forhåndsuttalelser i saken anses inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.”
  • I november 2014 blir klagen tatt til følge, og vedtaket fra Utdanningsdirektoratet omgjort. ”Mødre for muslimsk grunnskole” får avslag på søknad om å starte grunnskole i Oslo.

Mediehenvendelser i denne saken rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.

 

Les brevet til Mødre for muslimsk grunnskole her (pdf).