Avviklingsavtale for fullskalaprosjektet på Mongstad signert

Staten og Statoil signerte i dag avtalen som regulerer de nødvendige forhold som følge av avviklingen av fullskalaprosjektet på Mongstad.

Den forrige regjeringen meddelte 20. september 2013 at den hadde besluttet ikke å gå videre med planleggingen av fullskalaprosjektet på Mongstad. Stortinget ga gjennom budsjettbehandlingen i fjor sin tilslutning. I tiden etter beslutningen er prosjektet avviklet i samsvar med vedtak i prosjektets styringskomité. Staten og Statoil er enige om innholdet i en endringsavtale til Gjennomføringsavtalen og Utviklingsavtalen som regulerer de nødvendige forhold som følge av avviklingen av prosjektet.

Planleggingen av fullskalaprosjektet på Mongstad har gitt resultater i form av teknologimodning og kompetanseheving. Prosjektet har også identifisert ulike problemstillinger knyttet til bygging og drift, samt utviklet måle- og analyseverktøy for utslipp fra aminbaserte anlegg. I løpet av avviklingsfasen har prosjektet utarbeidet og ferdigstilt rapporter og dokumentasjon som skal bidra til læring. Dette vil blant annet brukes i arbeidet med en ny strategi for CO2-håndtering. Regjeringen vil gi en status for arbeidet i revidert nasjonalbudsjett for 2014 som legges frem i mai.

Til toppen