Ayhan åpnet verftskonferansen i Ålesund

Fremtidsutsiktene for den maritime næringen var tema da statssekretær Dilek Ayhan åpnet verftskonferansen i Ålesund.

Statssekretær Dilek Ayhan åpner verftskonferansen i Åleseund
Statssekretær Dilek Ayhan på verftskonferansen i Åleseund (Nærings- og fiskeridepartementet/Grete Pettersen)

- Markedsutsiktene for petroleumsindustrien er usikre. Regjeringen følger situasjonen nøye.  Store deler av maritim næring er avhengig av god aktivitet i petroleumssektoren. Dette gjelder ikke minst i Møre- og Romsdal, som er kjent for sin maritime klynge med rederier, skipsverft, utstyrsleverandører og skipsdesign, sa statssekretær Dilek Ayhan da hun i dag åpnet verftskonferansen i Ålesund.

Konferansen samler store deler av maritim industri, spesielt innen skipsbygging og skipsutstyrsindustrien til foredrag og diskusjoner. For første gang på svært mange år rapporterer SSB om nedjusterte anslag for investeringer i olje- og gassnæringen. Dette kan bety endringer og utfordringer for den delen av maritim næring som er knyttet opp mot petroleumsindustrien.

Statssekretæren holdt innlegg om regjeringens næringspolitikk, der satsingsområdene er konkurransekraft, skatt, forenkling, kunnskap og en effektiv infrastruktur. Hun orienterte også om regjeringens nye maritime strategi, som skal legges fram til våren.

- Dette viser at regjeringen er opptatt av at Norge i framtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, og at maritim næring får gode rammevilkår i framtiden. Maritim forskning og kompetanse har høy prioritet, sa statssekretær Ayhan.

I langtidsplanen for forskning vil regjeringen prioritere to viktige bygg. Ett av disse er en oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim, som har stor betydning for maritim forskning og innovasjon i Norge.

 

Til toppen