Bakekvalitet og foredlingsmål i hvete

Graminor har, sammen med UMB, Nofima, Bioforsk og aktører fra mølle- og bakebransjen, deltatt i flere forskningsprosjekter som har frembrakt ny kunnskap som skal bedre og stabilisere kvaliteten på norsk mathvete.

I gode år kan 70-80 prosent av Norges behov for hvete til brødbaking dekkes av norskprodusert korn. På grunn av ustabilt vær i vekstsesongen og under innhøstinga er imidlertid kvaliteten på den norske

hveten variabel. Enkelte år har derfor andelen norsk korn i brødmjølet vært under 30 prosent. Graminor har, sammen med UMB, Nofima, Bioforsk og aktører fra mølle- og bakebransjen, deltatt i flere forskningsprosjekter som har frembrakt ny kunnskap til hjelp i arbeidet med å bedre og stabilisere kvaliteten på norsk mathvete.

Hvetebrød
Hvetebrød (Foto: Opplysningskontoret for brød og korn/Esten Borgos)
Til toppen