Forutsigbar vekst for norsk laksenæring

- Fremover ønsker regjeringen å legge til rette for en bærekraftig og forutsigbar vekst i norsk laksenæring. En eksportnæring som bidrar til viktige arbeidsplasser langs kysten og store inntekter til landet fortjener stabile og forutsigbare rammevilkår. Næringens produksjonskapasitet er en viktig del av rammevilkårene, og endringer i produksjonskapasiteten må derfor bli mer forutsigbare, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker under sitt innlegg på på FHLs årsmøte i Trondheim i dag.

- Fremover ønsker regjeringen å legge til rette for en bærekraftig og forutsigbar vekst i norsk laksenæring. En eksportnæring som bidrar til viktige arbeidsplasser langs kysten og store inntekter til landet fortjener stabile og forutsigbare rammevilkår. Næringens produksjonskapasitet er en viktig del av rammevilkårene, og endringer i produksjonskapasiteten må derfor bli mer forutsigbare, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker under sitt innlegg på generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening i Trondheim i dag.

iskeriminister Aspaker på generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Aspaker på FHLs generalforsamling

- For å bidra til at en forutsigbar og forsvarlig vekstpolitikk kan ligge fast over tid, starter vi nå arbeidet med en egen stortingsmelding for å sikre vekst innenfor bærekraftige rammer. Hovedmålet med meldingen er å drøfte hvordan vi kan øke verdiskapingen ved å fremme en ny og forutsigbar politikk for kapasitetsvekst. Dette til erstatning for de tildelingsrundene med skjønnsmessige kriterier som har vært praktisert med ujevne mellomrom, sa Aspaker.

Les talen her

Til toppen