Barn i konflikt - og oppfølging av FNs arbeid mot diskriminering

Flyktninger fra Syria var et sentralt tema da barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne besøkte UNHCR i Genève denne uka.

Den norske delegasjonen fikk en grundig rapport om arbeidet som gjøres for å hjelpe både de 6,5 millioner flyktningene som er internt fordrevne i Syria og de 3 millioner som er på flukt utenfor landet. Det ble gitt uttrykk for at Norge gjør et viktig arbeid i forbindelse med at vi tar i mot 1000 kvoteflyktninger fra Syria i år. Statsråden fikk en særlig orientering om det arbeid som gjøres for å ivareta og beskytte barn på flukt. Solveig Horne ga uttrykk for at Norge i tillegg til å motta kvoteflyktninger ønsker å bidra til at flyktninger på sikt skal kunne vende hjem.  

- Det er svært nyttig å høre om UNHCR sitt viktige arbeid med skape forhold som beskytter og styrker menneskerettighetene til de millioner av mennesker som er på flukt både i sitt eget land og utenfor Syria, sier statsråd Solveig Horne. - Det er også viktig for meg å ta med meg kunnskap og informasjon om den syriske befolkningen for å kunne drive et godt integreringsarbeid for de syrere som er kommet til Norge.

I møte med den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM, fikk den norske delegasjonen var det især spørsmål om kulturorienteringsprogrammet og helse som ble berørt. Organisasjonen er ledende innen migrasjonsfeltet, og samarbeider særlig med Norge om frivillig retur og overføringsflyktninger.  

Den norske ministeren hadde møter med flere ulike organisasjoner. Unicef og Redd Barna orienterte om den særlige innsatsen som gjøres for å beskytte barn best mulig, og da særlig gjennom at de har tilbud om utdanning også i regioner der krig og konflikt er hverdagen. Representanter for Høykommissæren for menneskerettigheter la i sitt møte med den norske ministeren særlig vekt på kvinner og barns rettigheter.

- I høst skal vi ferie at barnekonvensjonen er 25 år, og i den forbindelse jobber jeg nå for å fremme en plan for hvordan forebygge vold og overgrep mot barn, sier barneministeren. - I arbeidet med å sikre menneskerettigheter ser vi i Norge fram til å samarbeide med den nye Høykommissæren prins Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein fra Jordan som overtar etter sørafrikanske Navi Pillay neste uke.

Statsråd Horne hadde også møter med representanter for FNs rasediskrimineringskomite CERD og FNs komite mot kvinnediskriminering CEDAW. Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har ansvar for rapportering til disse komiteene om hvordan Norge følger opp konvensjonene.

Politisk rådgiver Ronny Røste, statsråd Solveig Horne, avdelingsdirektør ved Europakontoret til UNHCR Diane Goodman og chargé d’affaires Kjersti Sommerset fra den norske delegasjonene i Genève foran prototypen på et hus til bruk i flyktningleirer. (Foto: BLD)
Til toppen