Barnehagelærere fortjener høyere status

Tre av fire mener at barnehagelærere har en viktig samfunnsoppgave, og over 60 prosent mener at barnehagelærere har lavere status enn de fortjener. - Dette kan tyde på at de fleste forstår hvilken betydningsfull jobb det er, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Barnehagelærernes kompetanse gjør en forskjell, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det er positivt at så mange mener at barnehagelæreryrket burde hatt høyere status, og dette kan tyde på at de fleste forstår hvilken betydningsfull jobb det er, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

En ny undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra GLØD-prosjektet i Kunnskapsdepartementet viser at tre av fire mener barnehagelærere har en viktig samfunnsoppgave. Fire av fem mener at barnehagelærere spiller en viktig rolle i barn og unges liv. Samtidig mener over 60 prosent av de spurte at barnehagelærere har lavere status enn de fortjener. 

– Barnehagelærere fortjener høy status. Det er positivt at så mange mener at barnehagelæreryrket burde hatt høyere status, og dette kan tyde på at de fleste forstår hvilken betydningsfull jobb det er, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Mangler 4000 barnehagelærere

I løpet av de siste ti årene er det 85 000 flere barn som går i barnehage. Norge mangler 4000 barnehagelærere for å oppfylle dagens pedagognorm. Derfor har Kunnskapsdepartementet en satsning på å øke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen og å øke statusen til yrket gjennom barnehagelærerkampanjen «Verdens fineste stilling ledig». 

– Statusheving er et langsiktig arbeid og vi må fortsette dette viktige arbeidet. Forskning viser at barnas utvikling og læring i barnehagen legger grunnlaget for all læring senere i livet. Barnehagen er et pedagogisk tilbud der læring, omsorg, lek og danning står sentralt. Barnehagelærernes kompetanse gjør en forskjell, sier Røe Isaksen. 

Slitsomt, men givende

Undersøkelsen viser at folk har en litt tveegget oppfattelse av det å være barnehagelærer. Givende er det ordet som oftest blir nevnt først, mens ordet slitsomt blir nevnt flest ganger. Godt over halvparten av de spurte over 23 år tror hverdagen til barnehagelærere er variert og givende, henholdsvis 59 prosent og 64 prosent.

Til toppen