Bedre ledelse, bedre resultater

Computerworld nr. 23

Regjeringen ønsker en forvaltningskultur basert på tillit og samhandling, og har derfor etablert et program for bedre styring og ledelse i offentlig sektor. Vi trenger tydelige ledere som utvikler virksomhetene, gjennomfører beslutninger og sammen med medarbeiderne oppnår resultater.

Et av regjeringens hovedprosjekter er en enklere hverdag for folk flest. En bedre offentlig sektor skal gjøre hverdagen enklere for brukerne. Som jeg har skrevet om tidligere handler det om å finne og fjerne tidstyver. Det handler om digitalisering av offentlige tjenester.

I dag som sentrale medarbeidere i offentlig sektor møtes under Difis digitaliseringskonferanse, ønsker jeg å trekke opp et tredje innsatsområde. Det handler om ledelse og styring.

22. juli-granskingen og debatten etterpå avdekket grunnleggende mangler og problemer i staten. Det ble pekt på utfordringer knyttet til offentlig sektors evne til å løse oppgavene de er satt til. Det er for lite oppmerksomhet om resultatene, på å løse oppgavene sammen med andre, på effektivitet og på bruk av teknologi.

Program for styring og ledelse 

Regjeringen ønsker en forvaltningskultur basert på tillit og samhandling. Regjeringen har derfor etablert et program for bedre styring og ledelse i offentlig sektor. Vi trenger tydelige ledere som utvikler virksomhetene, gjennomfører beslutninger og sammen med medarbeiderne oppnår resultater.

Men god ledelse forutsetter handlingsrom og tillit, ikke unødvendig rapportering og kontroll. Det er derfor regjeringen har startet arbeidet med å gi offentlige etater færre og tydeligere mål, klare og realistiske prioriteringer og krav om hvilke resultater som skal oppnås.

Bruk handlingsrommet 

Samtidig er jeg opptatt av at lederne bruker det handlingsrommet de har. Vi skal klargjøre hvilke forventninger vi har til ledere på ulike nivå i staten. Vi vil styrke lederkompetansen. Difi vurderer nå hvordan vi kan etablere en utvidet og systematisk lederutvikling i staten. Det er også nødvendig å arbeide med hvordan ledere måles etter hvilke resultater de oppnår.

God ledelse krever også et godt beslutningsgrunnlag. Derfor må vi så tidlig som mulig avklare hva som skal til å lykkes med det vi ønsker å gjøre og beslutningsgrunnlaget må kvalitetssikres. For å utnytte de mulighetene som teknologien gir oss, trenger vi også å løfte den strategiske IKT-kompetansen hos statlige ledere. Ikke kunnskap om programmering, men om hva IKT og digitalisering gjør med komplekse organisasjoner. Den vil være nødvendig hvis vi skal endre ved hjelp av IKT og hente ut gevinstene av investeringene.

Toppledernes ansvar for å ta IKT i bruk til å utvikle virksomhet og fag er undervurdert i mange departementer og virksomheter. En sentral del av programmet er derfor å utvikle et kompetansetilbud til toppledergrupper i departementer og direktorater i strategisk anvendelse av IKT.