Bedre lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge

Lønnsomheten for gårdsbruk i Nord-Norge ble betydelig bedre i 2012. Dette skjedde som et resultat av økt produksjon, høyere produktpriser og at størrelsen på brukene og dermed produksjonsgrunnlaget økte.

Det viser resultatet for de 110 driftsgranskingsbrukene fra Nord-Norge. Driftsoverskuddet økte med 60 200 kroner, mens familiens arbeidsfortjeneste økte med 43 500 kroner per årsverk.

Det var særlig bedring i lønnsomheten på bruk med melkeproduksjon på ku, som er den viktigste produksjonen i landsdelen. De største brukene hadde best lønnsomhet, i tillegg til størst økning i lønnsomheten. Bruk med sau hadde moderat økning, mens lønnsomheten for bruk med geit gikk noe ned.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.

Gård i vinterlandskap i Nord-Norge
Lønnsomheten for gårdsbruk i Nord-Norge ble betydelig bedre i 2012. (Foto: Torbjørn Tandberg)

 

Til toppen