Belønningsordningen: 65 millioner kroner ekstra til kollektivtransport i de tre største byene

Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim får til sammen 65 millioner kroner ekstra til økt innsats for kollektivtransport.

Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim får til sammen 65 millioner kroner ekstra til økt innsats for kollektivtransport.

- Belønningsordningen er målrettet støtte til storbyområder som vil styrke kollektivtransportens konkurransekraft, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortinget har bevilget 65 millioner kroner mer til denne ordningen, som dermed har en ramme på vel 1 milliard kroner i 2014.

Nytteverdien avgjør

- Vi bruker de ekstra midlene der de gjør størst nytte for seg. Det betyr at de tre største byområdene nå kan sette inn enda større ressurser for å skape bedre kollektivtransportløsninger. Målet er at kollektivtilbudet i byene skal være så godt at folk oftere kan velge kollektivtransport, sier samferdselsministeren.

Inn i eksisterende belønningsavtaler

Det er Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim som selv bestemmer hvordan pengene skal brukes, men de må bygge opp undermålene i de avtalene som tidligere er inngått med Samferdselsdepartementet.

I tillegg til avtaler med de tre største byområdene, er det tidligere inngått fireårige avtaler med Stavanger, Kristiansand, Skien/Porsgrunn og Fredrikstad/Sarpsborg. Samferdselsdepartementet er i dialog med Buskerudbyen og Tromsø om nye avtaler.

Skal dempe bilbruken

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse. Det skal skje ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Til toppen