Ber om innspill til ny konkurranseklagenemnd

Arbeidet med å opprette en ny uavhengig klagenemnd for konkurransesaker er i gang.

I forbindelse med dette arbeidet ble det satt ned et eget ekspertutvalg. Det ledes av advokat Siri Teigum. Sekretæriatsfunksjonen ivaretas av Nærings- og fiskeridepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Konkurransetilsynet, og ledes av seniorrådgiver Marion Stamnes.

Øvrige medlemmer i utvalget er: Professor Tore Lunde, direktør for Forbrukertvistutvalgets sekretariatet Åse Ulvin, førsteamanuensis  Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, juridisk direktør i Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad og avdelingsdirektør ved Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet Nils-Ola Widme.

Utvalget tar gjerne imot synspunkter og innspill. Send e-post til klageordning@nfd.dep.no.

Les mandatet her.

Til toppen