Besøkte Kvam i Gudbrandsdalen

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte mandag Kvam i Gudbrandsdalen for å treffe formannskapet i Nord-Fron Kommune og befare Norges Vassdrags- og energidirektorats (NVE) pågående flomsikringsarbeid i bygda.

- Kvam opplevde flom både i 2011 og 2013. Nå har NVE gjort en stor jobb med å redusere potensialet for skader ved en ny flom i Kvam. Det er godt å høre at også lokalbefolkningen skryter av arbeidet NVE har gjort, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVE har i samarbeid med Nord-Fron kommune satt i gang flomsikringsarbeid knyttet til elven Storåa som renner gjennom sentrum av Kvam. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2014 og omfatter utretting av elveløpet, flom og erosjonssikring av elvekantene, bygging av terskler og bygging av en bunnlastsperre. Samtidig planlegger NVE bygging av ytterligere to bunnlastsperrer i Veikledalen. Disse vil kunne holde tilbake drøyt 140 000 m3 masser i elva Veikleåa ved en ny flomhendelse. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 økte regjeringen bevilgningen til flom og skredforebygging med 50 millioner kroner.

Olje- og energiminister Tord Lien (nr 3 f.v) under befaringen i Kvam. Til høyre er Paul Christen Røhr, sikringsteknisk fagansvarlig fra NVE på Hamar (foto: HSI / OED).

Til toppen