Besøkte Odda og Flåm

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte fredag Odda i Hordaland og Flåm i Sogn og Fjordane. Begge steder er hardt rammet av flommen som har ført til omfattende skader på deler av Vestlandet den siste tiden.

- Jeg vil berømme kommunenes innsats og den gode håndteringen lokalt som har gjort at ingen har kommet til skade. Jeg vil også takke alle i kommunene og de frivillige som gjør en formidabel innsats i møte med naturkreftene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Som en følge av flommen er det store materielle skader i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I Odda er 68 personer evakuert og 5 hus tatt av flommen. I Flåm er 268 personer evakuert, tre hus tatt av flommen og tre hus totalskadet.

- Regjeringen er opptatt av at folk skal føle seg trygge der de bor. Forebygging er derfor helt essensielt.  Kommunen har ansvaret for å sikre innbyggerne mot naturfarer, men staten vil også bidra med flomvarsling, veiledning og bistand til sikring, sier Lien.


Olje- og energiminister Tord Lien (t.v), NVEs regionsjef Brigt Olav Samdal og ordfører i Odda, John Opdal (t.h) under flombefaring i Odda.
Olje- og energiminister Tord Lien (t.v), NVEs regionsjef Brigt Olav Samdal og ordfører i Odda, John Opdal (t.h) under flombefaring i Odda (foto: HSI/OED).

Olje- og energiminister Tord Lien snakker til forsamlingen under folkemøtet i Flåm torsdag.
Olje- og energiminister Tord Lien snakker til forsamlingen under folkemøtet i Flåm torsdag (foto: HSI/OED).

Til toppen