Bevaring av skog gir grønn vekst

Å bevare skog gjennom REDD+ åpner for utvikling av nye grønne næringer og arbeidsplasser. Det er budskapet i en ny FN-rapport som offentliggjøres i dag på den internasjonale skogdagen.

Det å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse fra utviklingsland, også kjent som REDD+, bidrar til grønn vekst. Gjennom arbeidet med REDD+ skapes nemlig arbeidsplasser, øko-turisme og nye muligheter for bærekraftig dyrking.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) og International Resource Panel (IRP).

 Grønn vekst og REDD+ må integreres

- Mesteparten av verdens skoger befinner seg i land med et stort behov for økonomisk vekst. Selv om det kan være en utfordring å balansere økonomisk vekst med skogbevaring, gir det også store muligheter. Ikke minst for næringslivet som kan bruke sin innovative kraft og bidra til en slik utvikling, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det har lenge vært kjent at bevaring av skog er nødvendig for å begrense global oppvarming til to grader. Skogen er dessuten livsgrunnlaget til millioner av mennesker som lever av og i skogen. Det biologiske mangfoldet sikrer oss framtidige ressurser som blant annet medisin.

Gjennom satsingen på regnskog gir Norge inntil tre milliarder kroner årlig til arbeidet med REDD+. Norge er blant verdens største givere til dette arbeidet. 

Blant anbefalingene i den nye rapporten er at det internasjonale arbeidet med REDD+ ses mer i sammenheng med mulighetene for grønn vekst. Både næringslivet og verdens politikere bør i større grad se på hvilken rolle skogen kan ha for utvikling av grønn økonomi, påpeker FN og IRP.

Verdens skogdag

I dag 21. mars er verdens skogdag. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft håper dagen mars blir en påminner om hvor viktig skogen er for milliarder av mennesker over hele kloden, og hvorfor vi må ta vare på denne ressursen for fremtidige generasjoner.

- Verdens tropiske skoger bidrar til å bremse klimaendringene, er hjem for sjeldne dyr og planter, regulerer lokale nedbørsmønstre og gir oss mat, medisiner og ren luft. Norge bidrar til å sette regnskogbevaring på dagsorden internasjonalt. Det er jeg ekstra stolt av i dag på verdens skogdag sier Sundtoft.

Les rapporten her.

Å bevare skog gir muligheter for økonomisk vekst blant annet fordi det kan skapte næringer som gir nye typer arbeidsplasser. Her fra Amazonas som er verdens største regnskog. (Bilde:CIFOR/Neil Palmer)
Til toppen