Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. juli 2014 blir det innført redusert egenandel for personer som ved langtidsopphold må bo ufrivillig på dobbeltrom i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

–Personer som bor på sykehjem betaler en stor egenandel. Jeg synes det er urimelig at de som må bo på dobbeltrom mot sin vilje skal betale det samme som de som får eget rom. Regjeringen vil derfor gjøre det rimeligere for sykehjemsbeboere å bo på dobbeltrom. Alle med langvarig opphold på sykehjem bør få enerom hvis de ønsker det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Staten gir allerede kommunesektoren betydelig bidrag gjennom ulike tilskuddsordninger for å redusere antallet personer på dobbeltrom. Kommunene blir derfor i 2014 kun kompensert for om lag halvparten av inntektsbortfallet. Ordningen innebærer videre at kommuner som likevel plasserer personer i dobbeltrom mot sin vilje vil bli økonomisk straffet for dette.

Endringen i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er en oppfølging av regjeringsplattformen.

Du kan lese mer om forskriftsendringen i brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter