Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bistår Sverige med etablering av leir i Mali

Ingeniører fra Forsvaret skal støtte oppbyggingen av en svensk leir i FN-operasjonen i Mali. –Et godt eksempel på nordisk samarbeid, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Sverige planlegger å bidra med om lag 250 soldater til MINUSMA og har i den sammenhengen anmodet Norge om støtte til etablering av leiren de svenske styrkene skal operere fra.

-De norske ingeniørene har tidligere bygd opp den norske leiren i samme operasjon. Vi vil nå bidra til å få den svenske leiren på plass. Svensk personell vil også få opplæring i Norge før deployering til Mali, sier forsvarsministeren.

FN gjør grunnarbeidet, men nasjonene må selv stå for etableringen av egne leire.

Informasjonsinnhenting
Det svenske bidraget til MINUSMA vil ha ansvar for en del av informasjonsinnhentingen i All Sources Information Fusion Unit (ASIFU). Norge har en lederrolle i ASIFU-hovedkvarteret i Bamako, og det norske informasjons- og analyseenheten er avhengig av informasjon som blant annet den svenske styrken skal hente inn.

Det vil være behov for mellom to og ti norske veiledere i det svenske styrkebidraget i Mali under etableringens ulike faser. Sverige vil dekke alle Norges utgifter for dette oppdraget.

Bakgrunn

FNs sikkerhetsråd anser situasjonen i Mali for å utgjøre en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og vedtok 25. april 2013 å opprette en FN-operasjon i Mali (MINUSMA).

Norge bidrar til operasjonen med inntil 20 stabsoffiserer og analytikere, som jobber med å analysere informasjon og sette sammen et godt situasjonsbilde for FN-operasjonen. I tillegg kommer rundt 10 støttepersonell, som hovedsakelig jobber med oppbygging og drift av kontorlokaler og forlegninger i leiren. Bidraget er planlagt videreført frem til 1. juli 2015.

Les mer her. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/20141/Videreforer-norsk-analysebidrag-i-Mali.html?regj_oss=1&id=763286

Til toppen