Blå innovasjon skal utløse vekst

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Myndigheter, næringsliv, ideelle organisasjoner og forskningsmiljøer kom sammen for å diskutere innovasjon under EUs årlige maritime dag i Bremen.

Statssekretær Dilek Ayhan under EUs årlige maritime dag i Bremen 19. og 20. mai. Foto: NFD

Norge var representert på politisk nivå ved statssekretær Dilek Ayhan fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Deltakerne tok utgangspunkt i en handlingsplan om innovasjon i den maritime økonomien som Europakommisjonen la frem 8. mai. I handlingsplanen er hovedbudskapet at innovasjon kan bidra til å utvikle den maritime økonomien på en måte som ikke bare fører til vekst og sysselsetting, men også til å utnytte havressursene på en miljøvennlig måte.

Havområdene er viktig for mat, energi og transport. I dag arbeider 5 millioner mennesker innenfor ”den blå” (maritime) økonomien i Europa.  Det er forventet at ”blå næringer” kan vokse til 7 millioner arbeidsplasser i Europa i 2020.

Det er et stort potensial for blå vekst. Samtidige må vi ha med oss at havområdene påvirkes i økende grad av klima og miljøendringer.

- Det er umulig for en nasjon alene å utvikle den nøvendige kunnskap for å fremme blå vekst. Internasjonalt samarbeid om forskning og utvikling er derfor nødvendig, sier statssekretær Ayhan. 

I sitt innlegg la hun vekt på betydningen av marin/maritim forskning for å utløse potensialet for blå vekst. Hun pekte på samarbeidet JPI Oceans som et viktig initativ for å styrke marin og maritim forskning og utvikling i Europa. Til sammen 21 land deltar nå i dette samarbeidet. Videre understreket hun behovet for tilpassede innovasjonsprogrammer for å fremme innovasjon og styrke maritimt næringsliv.

I forbindelse med konferansen ble Baltic Sea Clean Maritime Award delt ut av Baltic Sea Forum. Årets vinner er Color Line, som fikk prisen for sitt arbeid med å redusere svovelutslipp. 

- Jeg vil gratulere Color Line med tildelingen av Baltic Sea Clean Maritime Award, sier statssekretær Dilek Ayhan.