Priv. til red.

Leiarkonferanse om boligsosialt arbeid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS arrangerer leiarkonferanse måndag 12. mai om regjeringas nasjonale strategi for boligsosialt arbeid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS arrangerer leiarkonferanse måndag 12. mai om regjeringas nasjonale strategi for boligsosialt arbeid. 

Tid: 12. mai kl 10.00-15.00
Stad: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo  

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne held innlegg.

Sjå heile programmet her

Sjå konferansen på Nett-TV

Pressekontakt: Underdirektør Anne Marit Schiong, tlf. 930 89 990.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen