Brasil er viktig for norsk klippfisk

- Jeg tror få nordmenn er klar over hvor viktig det brasilianske markedet er for norsk fiskerinæring, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun besøkte verdens største marked for klippfisk i Sao Paulo i Brasil.

En tredjedel av all norsk klippfisk eksporteres til Brasil. I fjor eksporterte Norge nærmere 100.000 tonn til en verdi på  3,1 milliarder kroner. Klippfiskforbruket er økende i Brasil, men norske eksportører har ikke tatt del i denne veksten. Mye på grunn av nye, gryteklare produkter fra lavkostland.

- Forbrukere har det like travelt i Brasil som i Norge og ønsker matvarer som er raske å tilberede. Videreforedling er en utfordring for hele den norske fiskeindustrien. Fra myndighetenes side er vi opptatt av å legge til rette for teknologiutviking, sier Aspaker.

Fiskeriministeren deltar på Sjømatrådets klippfiskseminarer i Sao Paulo og Rio de Janeiro. 

- I mitt møte med den brasilianske næringen er jeg opptatt av å få fram at norsk sjømat høstes bærekraftig. God ressursforvaltning, kvalitet og matvaretrygghet er et solid fundament for norsk klippfisknæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Til toppen