Brende gratulerer årets Raftopris-vinner

- Jeg vil gratulere den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Agora og dens leder Pavel Tsjikov med årets Raftopris, sier utenriksminister Børge Brende.

Agora har siden 2005 arbeidet med å yte bistand til russiske borgere som føler seg utsatt for krenkelser eller forfølgelse fra myndighetenes side. 

- Prisen til Agora og Tsjikover en viktig anerkjennelse til menneskerettighetsforkjempere i en vanskelig tid. Utviklingen i Russland er bekymringsfull og det er behov for stemmer som kan fremme respekten for allmenne menneskerettigheter samt forsvare borgernes konstitusjonelle rettigheter. Som en sentral aktør på dette feltet har Agora maktet å opprettholde et konstruktivt samarbeid med russiske myndigheter, sier utenriksminister Børge Brende. 

Agora består i dag av 35 jurister som arbeider for rettsikkerheten til mennesker som utsettes for forfølgelse fra russiske myndigheter. Agora har som målsetting å ha en konstruktiv dialog med russiske myndigheter. Lederen Pavel Tsjikov sitter blant annet i Presidentens råd for utvikling av sivilsamfunn og menneskerettigheter. 

Raftoprisen blir utdelt hvert år til minne om professor Thorolf Raftos arbeid for å hjelpe mennesker utsatt for undertrykkelse og forfølgelse. Prisen deles ut av Raftostiftelsen. 

Til toppen