Bulgaria har tatt grep

Etter mye kritikk har bulgarske myndigheter tatt tak i situasjonen for asylsøkere i landet. – Dette viser hvor viktig støtte til Bulgaria har vært, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

– Jeg tok opp situasjonen for asylsøkere i Bulgaria med min kollega i det bulgarske innenriksdepartementet da jeg besøkte Sofia i forrige uke. Viseminister Ilia Angelov forsikret meg om at Bulgaria har tatt kritikken fra blant annet UNHCR på alvor, og at de allerede ser betydelige forbedringer, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

Både Norge og Bulgaria deltar i EUs Dublin-samarbeid. Bulgaria har det siste året opplevd store utfordringer i sitt asylsystem, og mottatt kritikk fra flere hold for håndteringen av asylsøkere. Blant annet har UNHCR oppfordret europeiske land til å stoppe Dublin-overføringer til Bulgaria.

– Vi har også fått rapporter som viser til at situasjonen i Bulgaria bedrer seg. Norge valgte derfor tidligere i år å fortsette Dublinsamarbeidet på vanlig måte med Bulgaria. Jeg ga også uttrykk for at vi regner med at UNHCR vil se hen til dette arbeidet når de kommer med en ny anbefaling vedrørende Bulgaria, sier Brein-Karlsen.

I 2013 mottok Bulgaria 10 ganger så mange asylsøkere som årene før. Det bulgarske asylsystemet var ikke dimensjonert for slike ankomsttall. Det har vært utfordrende for myndighetene og skaffe til veie bosted, mat og medisiner med begrensede midler.

– Å utestenge et land fra deltakelse i Dublinsamarbeidet er ingen varig god løsning. Derfor er det gledelig å se at Bulgaria har tatt utfordringene seriøst og nå ser ut til å ha bedret asylsystemet, og slik sett er i stand til behandle disse sårbare menneskene på en bedre måte, avslutter statssekretæren.

Bulgaria har vært helt avhengige av bidrag fra NGOer, blant annet Leger uten grenser og Røde Kors. Bulgaria ba om, og har fått, bistand fra andre europeiske land. Blant annet har det europeiske støttekontoret for asyl, EASO (European Asylum Support Office), bistått. De har en pågående operasjon i landet, frem til september 2014, som skal støtte bulgarske myndigheter i deres håndtering av situasjonen. Blant det som det gis støtte til er bedring av mottakssystemet. Norge deltar i EASO-operasjonen med støtteteam utsendt fra UDI.

 

Til toppen