Christl Kvam ny fylkesmann i Oppland

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Christl Kvam er i statsråd i dag utnevnt til ny fylkesmann i Oppland.

- Jeg er glad for at den nye fylkesmannen har bred erfaring og kjenner fylket godt, sier Kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Christl Kvam (52 år) har siden 2008 vært regiondirektør i NHO Innlandet og kjenner dermed Oppland fylke godt.  Hun har også organisasjonserfaring som leder for Akademikerne i seks år. Kvam har hatt mange ulike verv, både som styreleder og styremedlem i ulike organisasjoner. 

- Fylkesmennene har en viktig rolle i arbeidet med å sikre gjennomføring av vedtatt politikk, men også viktige oppgaver med å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Som ny fylkesmann i Oppland vil Kvam få en sentral og aktiv rolle i fortsettelsen av det regionale arbeidet med kommunereformen. Hun overtar et fylkesmannsembete som jeg opplever som svært framoverlent og nytenkende, sier Sanner.

Kvam er utnevnt for en åremålsperiode på seks år. Tidspunktet for hennes tiltredelse blir avtalt på et senere tidspunkt.

Pressekontakt:
Frode Jacobsen, telefon 99 52 34 95.