DD.KK.HH. Kronprinsparet på fagseminar i Klima- og miljødepartementet 6. mai

DD.KK.HH. Kronprinsparet var på fagseminar om klima, naturmangfold og kulturminner i Klima- og miljødepartementet. Kronprinsparet har ønsket mer kunnskap om status og utfordringer innen klima- og miljøarbeidet. Statsråd Tine Sundtoft varr vertskap for fagseminaret.

DD.KK.HH. Kronprinsparet var på fagseminar om klima, naturmangfold og kulturminner i Klima- og miljødepartementet. Kronprinsparet har ønsket mer kunnskap om status og utfordringer innen klima- og miljøarbeidet. Statsråd Tine Sundtoft var vertskap for fagseminaret.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var vertskap da Kronprinsparet var på fagseminar i Klima- og miljødepartementet (Foto: Camilla Pettersen, KLD)
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var vertskap da Kronprinsparet var på fagseminar i Klima- og miljødepartementet (Foto: Camilla Pettersen, KLD)


 

Programmet for fagseminaret var:

Klima

  • Et klima i endring – om konsekvenser av klimaendringer for natur og samfunn

Utgangspunkt i FNs klimapanel og delrapport II om konsekvenser

Konsekvenser av klimaendringer i Norge

  • Hva er status for utslippsreduksjoner globalt og hva kan gjøres?

Utgangspunkt i FNs klimapanel og delrapport III om gap og tiltak

Belyse muligheter og trender i klimavennlig utvikling i teknologi og markeder internasjonalt og med eksempler fra norsk næringsliv

  • Norges internasjonale klima og skoginitiativ

Utgangspunkt i skog som karbonlager og globale klimagevinster ved redusert avskoging/skogdegradering, andre gevinster: rettigheter/urfolk og biologisk mangfold

Betaling for resultater, landpartnerskap med Brasil og Indonesia

  • Viktige nye utviklingstrekk i Arktis - med konsekvenser for klimasystemet

Havisen i Arktis: ikke bare redusert utbredelse, men yngre, tynnere, skjørere

Temperaturforskjell mellom Arktis og midlere breddegrader – ekstremvær

Naturmangfold

  • Naturmangfoldet er grunnlaget for vår eksistens

Tap av naturmangfold er den største trusselen ved siden av klimaendringene - hvorfor naturmangfoldet må sikres

Vern av nasjonalparker som eksempel på hvordan vi tar vare på helhetlige økosystemer

Hverdagsnaturen - viktig grunnlag for bevisstgjøring av betydningen av naturmangfold

Kulturminner

  • Kulturminner som historiefortellende elementer

Fysiske spor i naturen viser tilpasning, bruk og utnyttelse av naturressursene, tilleggsdimensjon til forståelsen av naturen

Arkeologiske funn som kommer ut av smeltende fonner og isbreer utdyper forståelsen for klimaendringene, samt bruk av fjellressurser og ferdsel i fjellet

Til toppen