Dansk-norsk festforestilling

Operaen i København. 23. mai 2014

Sjekkes mot framføring

Deres Majesteter,
Deres Kongelige Høyheter,
parlamentspresidenter, kjære alle sammen,

Som norsk statsminister er det fantastisk å se at det norske grunnlovsjubileet feires også her i Danmark. Deres engasjement for jubileet, for vår felles historie og våre to lands nære bånd, gjør inntrykk.

For fem dager siden avduket dronning Margrethe det nye Christian Frederik-monumentet i Oslo. Monumentet er regjeringens gave til Stortinget ved grunnlovsjubileet. Det er reist for å hedre kong Christian Frederik av Norge. Han kom som dansk stattholder, men endte som en av våre selvstendighetshelter. Senere ble han kong Christian den åttende av Danmark.

Christian Frederik tok initiativ til norsk selvstendighet og overgang fra enevelde til gryende demokrati. Det førte til at 112 menn møttes på Eidsvoll for å skrive en grunnlov for kongeriket Norge.

Når vi feirer den norske grunnlovens 200-årsjubileum feirer vi også at vi like lenge har hatt fred mellom de nordiske land. Disse årene har vært preget av samarbeid og fellesskap mellom gode naboer.

Vi ønsker at dette felleskapet skal vokse videre. At Norden fortsatt skal være en region resten av verden ser hen til. Det handler om demokrati, menneskerettigheter, velferd og konkurransekraft.

Det finnes flere felles utfordringer i vår region som vi må løse i årene som kommer. Vi må fortsette vårt arbeid for å fjerne grensehindringer i Norden, og styrke handelen mellom våre land. Det skal være enkelt for mennesker og bedrifter å bevege arbeidskraft, varer, tjenester og kapital. Ingenting styrker vår regions konkurransekraft mer enn dette.

Vi har også et felles ansvar for de arktiske områdene. Der må vi arbeide tett sammen for å finne de beste løsningene for en bærekraftig utvikling i denne sårbare og viktige regionen.

Norge og Danmark skilte lag i 1814. Men våre to land går fortsatt hånd i hånd. Riktignok hender det at Danmark spiller bedre fotball enn oss, men på den annen side låner vi dere mange gode håndballspillere.

På den musikalske siden har vi holdt tritt med hverandre. I hvert fall i Eurovision Song Contest, der vi har vunnet tre ganger hver. Også i år holdt vi følge; Norge ble nummer åtte. Danmark nummer ni.

I Norge markedsfører Danmark seg med slagordet: «Det er dejlig å være norsk i Danmark». Og det er det. Hvert år reiser tusenvis av nordmenn til Danmark på ferie. Det er som å besøke gamle venner. Dere tar godt imot oss.

Men det er ikke så verst å være dansk i Norge, heller. Jeg vet at dronningen gjerne oppsøker de norske fjell. Og jeg håper at enda flere dansker kommer på besøk til broderfolket i nord.

Tusen takk, kjære Danmark. Takk for festen dere har laget i kveld. Takk for langt og godt vennskap. Et vennskap som vil vare langt inn i de neste hundreårene.