”Del og lær” – konferansen

Gjennom hovedtariffavtalen settes det av midler for å stimulere til kompetanseutvikling i staten. Vi invitere til konferanse 17. oktober for å dele erfaringer fra prosjekter som tidligere har fått støtte.

Gjennom hovedtariffavtalen settes det av midler for å stimulere til kompetanseutvikling i staten. Vi invitere til konferanse 17. oktober for å dele erfaringer fra prosjekter som tidligere har fått støtte. 

Det er avsatt inntil 25 millioner kroner for å støtte målrettet kompetanseutvikling i statlige virksomheter gjennom hovedtariffavtalen 2014-2016. Midlene er utlyst gjennom Personalmelding 2014-12. Søknadsfristen er  14. november.

På ”Del og lær” – konferansen  17. oktober vil deltakerne kunne få del i erfaringer fra gode prosjekter som tidligere har fått støtte. Konferansen er først og fremst ment som inspirasjon til å utvikle gode opplegg for nye prosjekter, og det vil bli gitt praktiske råd til hvordan søke. Virksomheter med nærliggende prosjektplaner vil bli få en arena til å utveksle ideer og samarbeide. Dessuten vil Difi presentere sine nye nettsider hvor gode prosjekter skal presenteres (Søknadskjema vil bli lagt ut tidlig i oktober).

 

 

Til toppen