Deler norske erfaringer med oljenykommer Island

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) møtte mandag den islandske ervervs- og handelsminister Ragnheidur Elin Arnadottir i forbindelse med ONS 2014. Island har nylig startet med petroleumsvirksomhet og Arnadottir er i Norge for å lære mer om den norske petroleumsmodellen.

- Erfaringen har vist at den norske modellen har fungert godt. Suksessen handler mye om at norske politikere har stått samlet bak en langsiktig og stabil petroleumspolitkk. Vi har lagt vekt på en gradvis utvikling av virksomheten og satt strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Island og Norge har mange like forutsetninger noe som gjør samarbeid og erfaringsutveksling naturlig også innen petroleumssektoren.

- Det er et stort kompliment at andre land ser til vår petroleumsmodell og det er spesielt hyggelig at broderfolket på Island vil følge Norges eksempel når de skal utvikle sin kontinentalsokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Den islandske delegasjonen skal også møte Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og det statlige aksjeselskapet Petoro som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Petoro ivaretar Norges interesser i samarbeidsområdet på norsk/islandsk sokkel og er representert på Island med underselskapet Petoro Iceland.

Les mer om norske myndigheters organisering av petroleumsvirksomheten.

Olje- og energiminister Tord Lien og islands ervervs- og handelsminister Ragnheidur Elin Arnadottir diskuterte myndighetenes rolle i petroleumsvirksomheten under ONS2014. (Foto: LR / OED)
Til toppen