Vis hele kalenderen

25.11.2014

  • Deltar på KS Agenda sin Etikkonferanse 2014 om åpenhet, integritet og antikorrupsjon

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på KS Agenda sin Etikkonferanse 2014 om åpenhet, integritet og antikorrupsjon.